xuan-yuan-sword-legend

Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017) | broadcast date

Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han (2017)

Chinese Title: Xuanyuan jian zhi han zhi yun / 轩辕剑之汉之云 / 汉之云
Director: Pan Wenjie (潘文杰)
Episodes: 58
Genre: Wuxia
Country: China
Language: Mandarin

Original Soundtrack
1. Ming Yue (明月) – Artist: Guan Xiao Tong (关晓彤)
2. Yiban (一半) – Artist: Alan Yu Meng Long (于朦胧)

Cast
Leon Zhang Yun Long (张云龙) as Chao Yun
Alan Yu Meng Long (于朦胧) as Mu Yun
Guan Xiao Tong (关晓彤) as Ye Ya Xi
Karlina Zhang Jian Ning (张佳宁) as Heng Ai
Ju Jing Yi (鞠婧祎) as Lan Yin
Vengo Gao Wei Guang (高伟光) as Zi Yi Zun Zhe
Joe Ma (马德钟) as Zhang Han
Gan Ting Ting (甘婷婷) as Wu Shan Nu Shen
Winston Zhao Wen Xuan (赵文瑄) as Gong Yang Shuo
Kathy Chow (周海媚) as Gu Yu Xiang
Yang Liu (杨柳) as Yu Nu
Dan Si Han (单思涵) as Qingyi Zunzhe
Winston Zhao Wen Xuan (赵文瑄) as Gong Yang Shuo
Zhao Zhen Ting (赵振廷) as Shang Heng
Xu Yang (徐杨) as Zhu Li
Gao Tai Yu (高泰宇) as You Zhao
Dai Si (代斯) as Duan Meng
Wu Xu Dong (吴旭东) as Qiang Wu
Li Zong Lin (李宗霖) as Shang Zhang
Yan Xi (彦希) as Tu Wei

Leon Zhang Yun Long as Chao Yun
Chao Yun

Alan Yu Meng Long as Mu Yun
Mu Yun
Mu Yun
Mu Yun
Mu yun

Guan Xiao Tong as Ye Ya Xi
Ye Ya Xi

Zhang Jian Ning as Heng Ai
Heng Ai

Vengo Gao Wei Guang as Zi Yi Zun Zhe
Zi Yi Zun Zhe

Ju Jing Yi as Lan Yin
Lan Yin

Dan Si Han as Qingyi Zunzhe
Qingyi Zunzhe

Wu Xu Dong as Qiang Wu
Qiang Wu

Gan Ting Ting as Wu Shan Nu Shen
Wu Shan Nu Shen

Winston Zhao Wen Xuan as Gong Yang Shuo
gong yang shuo

Joe Ma as Zhang Han
zhanghan

Gao Tai Yu as You Zhao
you zhao

han cloud

han cloud

Teaser/Trailer

Ming Yue – Guan Xiao Tong

Yiban – Alan Yu

Watch
Coming Soon! August 2017

Xuan-Yuan Sword Legend: The Clouds of Han is based on the Chinese series of online role-playing pc game, Xuan-Yuan Sword (軒轅劍) developed by DOMO Studio & Taiwanese company Softstar Entertainment Inc. Xuan-Yuan Sword means ‘Sword of the Yellow Emperor’.

The Xuan Yuan Sword was wielded by the emperor Huangdi ‘Yellow Emperor’. In Chinese mythology, Huangdi was the most ancient of five legendary Chinese emperors and the sword was created to defend against the darklord Chi You and his evil empire. After Chi You was killed by the Sword, the five-thousand-year-old history of China began, and the Sword was passed on from Huangdi to heroes alike to continue to defend the nation against evil. Due to its great power, however, ambitious would-be emperors and evil warlords often sought the Sword to further their own end. The Xuan Yuan was a sword of divinity.

You can watch a 2012 adaptation, Xuan-Yuan Sword 3 Legend: The Scar of the Sky starring Hu Ge, Jiang Jinfu, Cecilia Liu, Tiffany Tang, and Guli Nazha. You can buy the DVD at Yesasia.

There is also a 2017 game version of Xuan Yuan series called, Xuan Yuan Sword EX: The Gate of Firmament, this is the first time the game will have English translation but the audio will be in Chinese. You can order the game at Yesasia. Game trailer video: https://youtu.be/nJGOj86WSg0


Xuan Yuan Sword EX: The Gate of Firmament (Asian Chinese / English Version)

Xuan-Yuan Sword: Han Cloud began filming on May 28, 2016 and there is media news of a expected release on August 14, 2017, more info coming. Follow us on twitter & facebook for new updates and OST download info.

Release Date: August 14, 2017

Star Birthday
Winston Zhao Wen Xuan (Gong Yang Shuo) – June 9, 1960 (57)
Alan Yu Meng Long (Mu Yun) – June 15, 1988 (29)
Ju Jing Yi (Lan Yin) – June 18, 1994 (23)
Joe Ma (Zhang Han) – June 27, 1968 (49)