wukong 2017

Wukong (2017) | New theme song

Wukong zhuan (2017)

Wukong Zhuan

Chinese Title: Wukong Zhuan (2017) / 悟空传
Genre: Action / Fantasy
Director: Derek Kwok
Country: China
Languange: Mandarin

Original Soundtrack
1. Kong (空) – Artist: Lin Zhi Xuan (林志炫)
2. Qi Tian (齊天) – Artist: Hua Chen Yu (華晨宇)

Cast
Eddie Peng Yu Yan (彭于晏) as Sun Wukong
Ni Ni (倪妮) as Zi Xia
Shawn Yue Wen Le (余文乐) as Er Lang Shen
Oho Ou (欧豪) as Tian Peng
Zheng Shuang (郑爽) as A Yue
Yu Fei Hong (俞飞鸿) as Hua Ji
Qiao Shan (乔杉) as Juan Lian
Yang Di (杨迪) as Ju Ling
Zhang Cheng Yang (张承阳)
Zhao Shu Ting (赵姝婷)

Eddie Peng Yu Yan as Sun Wukong
Sun Wukong
Sun Wukong

Ni Ni as Zi Xia
Zi Xia
Zi Xia

Shawn Yue Wen Le as Erlang Shen
Er Lang Shen
 Er Lang Shen

Oho Ou as Tian Peng
Tian Peng Yuan Shuai
Tian Peng

Zheng Shuang as A Yue
 A Yue
A Yue

Qiao Shan as Juan Lian
Juan Lian

Yu Fei Hong as Hua Ji
Hua Ji

Teaser/Trailer

OST – Kong – Lin Zhi Xuan

Qi Tian – Hua Chen Yu

The film tells the story of Sun Wukong (Eddie Peng) & Erlang Shen (Shawn Yue), who comes to the Immortal Mountain to cultivate their skills. They gained friendship, experienced love and ultimately betrayal, growing throughout their life journey. The film is set to release in theaters on July 13, 2017.

Release Date: July 13, 2017 (China)