Warriors of the Yang Clan 2004

Warriors of the Yang Clan (2004)

Warriors of the Yang Clan (2004)
Broadcast Date: December 14, 2004
English subtitles: Yes

notes
* Watch Warriors of the Yang Clan and download Original Soundtrack.

Chinese Title: 杨门虎将 (楊門虎將) / Yang Men Hu Jiang
Thai Title: ยอดขุนศึกวีรบุรุษตระกูลหยาง
Vietnamese Title: Dương Môn Hổ Tướng
Genre: Historical
Episodes: 32
Country: China
Language: Mandarin

Warriors of the Yang Clan Original Soundtrack
1. Ri Luo Jin Sha tan (日落金沙滩) – Artist: Zhou Xiao‘ou (周晓鸥)
2. Yin Yin Zuo Tong (隐隐作痛) – Artist: Sun Yue (孙悦)

Cast

Yang Family
Tommy Tam (狄龙) as Yang Ye (commander, father)
Angie Chiu (赵雅芝) as She Saihua (Yang Ye’s wife)
Lin Jiang Guo (林江国) as Yang Da Lang / Yang Yan Ping (first brother)
Zhang Zi Chen 张梓宸 as Yang Yan Guang / Yang Er Lang (second brother)
Calvin Yu (于小伟) as Yang Yan Qing / Yang San Lang (third brother)
Alec Su (苏有朋) as Yang Yan Lang / Yang Si Lang (forth brother)
Bao Jian Feng (保剑锋) as Yang Yan De / Yang Wu Lang (fifth brother)
Jia Nai Liang (贾乃亮) as Yang Yan Zhao / Yang Liu Lang (sixth brother)
Yan Kun (严昆) as Yang Qi Lang / Yang Yan Si (seventh brother)

Cast
Kou Zhenhai 寇振海 as Pan Renmei (Northern Song Dynasty Prime Minister)
Chae Rim (蔡琳) as Pan Yuyan (Si Lang’s wife, Pan Renmei’s second daughter)
Zhao Qiang (赵强) as Pan Bao (Pan Renmei’s eldest son)
Wang Ying (王莹) as Pan Fei (Pan Renmei’s oldest daughter)
Zhang Dinghan (张定涵) as Yang Chuchu (Yang Hong’s daughter, Yang Qi Lang’s wife)
Hu Jing (胡静) as Míng Ji (Liao princess, Si Lang’s wife)
Wang Shiwen (王世文) as Chai Wang
Niu Mengmeng (牛萌萌) as Chai Wenyi (Chai Wang’s daughter, Liu Lang’s wife)
Wang Yan (王艳) as Mao Xiaoying (San Lang’s wife)
Jiang Hong (姜鸿) as Yi Yun (unmarried Wu Lang wife)
Chen Fu (沈浮) as Zhao Defang (King)
Zhao Shuai (赵帅) as Kou Zhun
Yang Chao (杨超) as Ming De
Wujing Qi (武晶琦) as Dàsǎo (Da Lang’s wife)

OST – Ri Luo Jin Sha tan – Zhou Xiao‘ou

Yin Yin Zuo Tong – Sun Yue

English subtitles click cc

Watch
English – https://youtu.be/Jf0cSwsmo5w
Duong Mon Ho Tuong 2004 – https://youtu.be/NLe9uC-ae4I

Warriors of the Yang Clan is based on the Generals of the Yang Family during the Song dynasty. Warriors of the Yang Clan 2004 starring Alec Su & Chae Rim would be one of the best television adaptation of The Yang Warriors and The Young Warriors 2006 starring Peter Ho and Eddie Peng. The DVD is very rare to find because it is already out of print.

Warriors of the Yang Clan (DVD), Vietnamese dubbed, $14 EBay, Buy It

Star Couple : Chae Rim Jiame Gao

Warriors of the Yang Clan Original Soundtrack
* Follow rielbox on twitter for music download info *