the wolf

The Wolf (2017)

The Wolf (2017)

Chinese Title: Lang dian xia / 狼殿下
Director: Meng Fan
Genre: Ancient Romance
Episodes: 24
Country: China
Language: Mandarin

Cast
Darren Wang Da Lu (王大陆) as Zhu Youwen/Bo Wang (wolf)
Li Qin (李沁) as Ma Zhai Xing
Xiao Zhan (肖战) as Ji Chong (bounty hunter)
Xin Zhi Lei (辛芷蕾) as Yaoji
Guo Shu Yao (郭书瑶) as Yelu Baona (Khitan princess)
Lin You Wei (林佑威)
Zang Hong Na (臧洪娜)
Ma Dong Chen (马东辰) as Mo Xiao (Zhu Youwen’s guard)
Zhao Cui Wei (赵崔玮) as Hai Die

Darren Wang Da Lu as Zhu Youwen/Bo Wang (wolf)
Zhu Youwen

Li Qin as Ma Zhai Xing
Ma Zhai Xing

Guo Shu Yao as Yelu Baona (Khitan princess)
Yelu Baona

Xiao Zhan as Ji Chong (bounty hunter)
Ji Chong

Zhu Youwen
Zhu Youwen

The Wolf tells the love story between Zhu Youwen (Darren wang) who was raised by wolves & Zhai Xing (Lin Qin) who is the daughter of a powerful official. The Wolf begin filming in April 2017 and is set to release in 2017, follow us on twitter for more info and updates!

Broadcast Time: 2018