thesoulhunter2016

The Soul Hunter (2016)

The Soul Hunter (2016)
English subtitles: Yes

Chinese Title: Lie Ling Shi, 猎灵师
Genre: Fantasy / Supernatural
Director: Chen Yujie 沈煜傑
Duration: 1 Hr 20 Min
Language: Mandarin
Country: China

Cast
Wen Zhou (文卓) as Su Yang
Lou Jia Yue (楼佳悦) as Tang Feifei
Shi Shi (时诗) as Zha Guo
Wang Miao (王苗) as Zha Suo
Zhang Qing Qing (张庆庆) as Xiao Wu
Guo Jiu Long (郭九龙) as Sun Ru

Wen Zhou as Su Yang
su yang

Lou Jia Yue as Tang Feifei

Shi Shi as Zha Guo
zha guo

Teaser

Premiere Date: September 9, 2016

Mophie Portable Charger, @ Best Buy Mophie – Powerstation 6000 Mah Portable Charger For Usb Devices – Gold, @ Ebay