The Fate of Swordsman

The Fate of Swordsman (2017)

The Fate of Swordsman (2017)

Chinese Title: 劍網3番外之四海流雲 (Jian wang 3 fanwai zhī si hai liu yun)
Genre: Online Game / Martial Arts
Director: Qin Zhen (秦榛)
Duration: 63 min
Country: China
Languange: Mandarin

Cast
Chen Si Yu (陈思宇) as Xie Yun Liu
Ma Chun Rui (马春瑞) as Li Hua Wan
Li Xiangzhe (李向哲) as Lu Wei Lou
Nate Huang Jing Xiang (黄靖翔) as Li Longji
Ya Qie (押切) as Ye Sha
Sheng Zi Ming (盛子铭) as Li Chongjun
Huang Tian Qi (黄天崎) as Li Chongmao
Min Zheng (闵政) as Wu Sansi

Chen Si Yu as Xie Yun Liu (Taoism disciple of Lu Dong Bing of Quanzhen)
Xie Yun Liu
Xie Yun Liu
Xie Yun Liu

Ma Chun Rui as Li Hua Wan (princess of Dai)
Li Hua Wan

Ya Qie as Ye Sha
Ye Sha

Li Xiangzhe as Lu Wei Lou (leader of Ming Jiao ‘Ming cult’)
Lu Wei Lou

Huang Jing Xiang as Li Longji/Emperor Xuanzong (seventh emperor of the Tang dynasty, third eldest son of Emperor Ruizong)
Li Longji

Sheng Zi Ming as prince Li Chongjun (prince of Tang dynasty, third son of emperor Emperor Tang Zhongzong ‘Li Xian’)
Li Zhongjun

Huang Tian Qi as Li Chongmao (youngest son of Emperor Tang Zhongzong ‘Li Xian’)
Li Zhongmao

Min Zheng as Wu Sansi
Wu Sansi

Trailer

Watch
English – https://youtu.be/ZKqUoL3h74Q
Viki.com – https://www.viki.com/videos/1123481v-the-fate-of-swordsman

You can watched it on Viki.com sub to English, Indonesian & Spanish, Join Viki Pass – Viki.com.

The Fate of Swordsman is the first network film adapted from the 3D online Chinese role playing game Jian Wang 3 (剑网3). The story features unique historical events set during the Tang dynasty, from the earliest period of Kaiyuan Shengshi period, the reign of emperor Xuanzong, Li Longji (Huang Jing Xiang) towards the event of the An Lushan Rebellion.

The leading hero Xie Yun Liu (Chen Si Yu) was an orphan and was adopted by Taoism priest Lu Dongbin, Xie Yun Liu (Chen Si Yu) was escorting young prince Li Zhongmao (Huang Tian Qi) back to his palace when Xie Yun Liu is caught up in the rivalry and power of the Tang dynasty. Wow, very grateful the trailer has English subtitle, you can also help by getting this film license for English subtitle by requesting it on Viki, click, https://vikiinc.wufoo.com/forms/title-request-form/. Please follow us for new updates.

Official Jian Wang 3 website: http://jx3.xoyo.com/

Premiere: September 22, 2017

Japan Candy Box - The Sweetest Monthly Japanese Candy Subscription Box