The Romance of the Condor Heroes (2014) | Episodes 1-31 Download OST

The Romance of the Condor Heroes (2014) | Episodes 1-31 Download OST

The Romance of the Condor Heroes (2014)
Release Date: December 3, 2014 / 2015
English Subtitles: Yes

notes
* Watch episodes 1-31 and download OST.
* The Romance of Condor Heroes began filming on August 2013 and completed on January 2, 2014, it first premiered on December 3, 2014 on Hunan Satellite TV.
* Michelle Chen ‘babyfat’ is to chubby to portray Xiao Longnu.

The Condor Heroes 2014

English Title: The Romance of the Condor Heroes (2014)
Chinese Title: Shen Diao Xia Lu / 神鵰俠侶
Thai Title: มังกรหยก 2014 ศึกเทพอภินิหารจ้าวอินทรีย์
Vietnamese Title: Thần Điêu Đại Hiêp 2014
Genre: Wuxia / Romance
Director: Li Huizhu
No. of Episodes: 52
Release Date: December 3, 2014
Country: China
Language: Mandarin
English Subtitles: Yes

The Romance of the Condor Heroes 2014 Original Soundtrack
1. 问世间 (Wenshi Jian) – Artist: Sean Chen (陈翔)
2. 相思引 (Xiangsi Yin) – Artist: Dong Zhen (董贞)
3. 你我 (Ni wo) (You and I) – Artist: Chen Xiao & Michelle Chen
4. 十六年 (Shiliu Nian) – Artist: Chen Xiao (陳曉) & Liu Xin (劉忻)
5. 浩瀚 (Hao Han) – Artist: Jason Zhang (张杰)

Cast
Chen Xiao (陈晓) as Yang Guo (son of Yang Kang & Mu Nianci)
Michelle Chen (陈妍希) as Xiao longnü
Calvin Zheng (郑国霖) as Guo Jing
Yang Mingna (杨明娜) as Huang Rong (wife of Guo Jing, chief of Beggars’ Sect)
Christopher Lee (李铭顺) as Huang Yaoshi (Huang Rong’s father, The Five Greats of Eastern Heretic)
Rachel Momo (毛晓彤) as Guo Fu (oldest daughter of Guo Jing & Huang Rong, likes Yang Guo but marries Yelu Qi)
Sophie Zhang (张雪迎) as Guo Xiang (younger daughter of Guo Jing & Huang Rong)
Zhao Wenhao (赵文浩) as Guo Polu (youngest son of Guo Jing and Huang Rong, Guo Xiang’s twin brother)
Viann Zhang (张馨予) as Li Mochou (infamous third-generation disciple of Ancient Tomb Sect, senior sister of Xiaolongnü)
Sarah Zhao (赵韩樱子) as Cheng Ying (Lu Wushuang’s cousin, disciple of Huang Yaoshi)
Qiu Xin Zhi (邱心志) as Gongsun Zhi (wants to marry Xiao Longnu)
Wu Jingjing (邬靖靖) as Gongsun Lue (daughter of Gongsun Zhi & Qiu Qianchi, likes Yang Guo)
Jess Zhang (张茜) as Qiu Qianchi (mother of Gongsun Lue, wife of Gongsun Zhi)
Joyce Jian (菅韧姿) as Rou er (Gongsun Zhi’s lover)
Song Yang (宋洋) as Zhen Zhibing (disciple of Qiu Chuji)
Zhang Zhehan (张哲瀚) as Yelu Qi (younger son of Yelu Chucai, marries Guo Fu)
Yolanda Ma (马樱侨) as Yelu Yan (younger sister of Yelu Qi, likes Yang Guo but marries Wu Dunru)
Fei Meng (孟飞) as Yelu Chucai
Kevin Yan (严宽) as Wang Chongyang (The Five Greats of Central Divine, loves Lin Chaoying)
Sean Chen (陈翔) as Lu Zhanyuan (House of Lu, Li Mochou likes)
Yoki Sun (孙耀琦) as Lu Wushuang (Lu Zhanyuan’s daughter, likes Yang Guo)
Deng Sha (邓莎) as He Yuanjun (wife of Lu Zhanyuan, foster daughter of Wu Santong & Wu San Niang)
Zhang Yameng (张雅萌) as Wu Sanniang
Zong Fengyan (宗峰岩) as Ouyang Feng (The Five Greats of Western Venom)
Elena Chen (陈廷嘉) as A Xue (Ouyang Feng sister-in-law)
Yang Rong (杨蓉) as Mei Chaofeng (third disciple of East Heretic Huang Yaoshi, teacher of Yang Kang)
Hei Zi (黑子) as Jinlun Guoshi
Yin Xiaotian (印小天) as Hong Qigong (The Five Greats of Northern Beggar)
Jeffery Ji (季晨) as Yideng Dashi (The Five Greats of Southern Emperor Master Yideng)
Crystal Huang (黄奕) as Feng Heng (Huang Yaoshi’s wife)
Juck Zhang (张超) as Wu Dunru (disciple of Guo Jing and Huang Rong, elder son of Wu Santong & brother of Wu Xiuwen, loves Guo Fu)
Elvis Han (韩东君) as Wu Xiuwen (disciple of Guo Jing and Huang Rong, youngest son of Wu Santong, likes Guo Gu)
Jiro Wang (汪东城) as Kublai Khan
Michelle Dong (董璇) as Lin Chaoying (founder of the Ancient Tomb Sect, former lover of Wang Chongyang)
Simona Wang (王双) as Wan Yanping (likes Yelu Qi but marries Wu Xiuwen)
Zanilia Zhao (赵丽颖) as Mu Nianci (Yang Guo’s mother)
Chen Zi Han (陈紫函) as Qiu Yinong
Andy Zhang (张丹峰) as Dugu Qiubai (greatest swordsman, Yang Guo carries his sword)
Qin Lan (秦岚) as He Xiang
Wang Ruizi (王瑞子) as Pangniu
Sarah Zhao (赵韩樱子) as Cheng Ying (loves Yang Guo but became his sworn sister)
Zhang Yonggang (张永刚) as Jinlun Fawang
Shen Bao Ping (沈保平) as Qiu Chuji (fourth brother of the Quanzhen Seven Disciples, he named baby Guo Jing and baby Yang Kang, teacher of Yang Kang)
Wangmao Lei (王茂蕾) as Zhao Zhijing
Eric Ding (丁宇辰) as Shen Daoshi (Quanzhen Taoist)
Cao Xinyue (曹馨月) as Hong Lingbo
Zhang Tianyang (张天阳) as Huo Do (Prince of Mongolia, disciple of Jinlun Fawang)
Zhu Zi Xiao (朱梓骁) as Hu Bilie (Mongolian prince, grandson of Ghenghis Khan)
Alina Zhang (张萌) as Liu Ying (Yinggu)
Houjing Jian (侯京健) as Feng Mofeng (great five disciples of Huang Yaoshi)
Rong Yao Zhong (肜耀忠) as Yin Kexi (Hu Bilie’s warrior, stole Jiu Yang Zhen Jing from Shaolin and later hid it in a gorilla’s tummy)
Huang Ming (黄明) as Long Jiu
Zhou Dehua (周德华) as Zhou Botong
Ethan Yao (姚奕辰) as Chen Xuanfeng

Synopsis
The Condor Heroes is an upcoming television series based on the novel The Return of the Condor Heroes by Jin Yong. Filming began on August 2013 and expected broadcast for December 3, 2014.

Chen Xiao as Yang Guo
The Condor Heroes 2014

Michelle Chen as Xiao longnü
Xiao longnü

Calvin Zheng as Guo Jing
Yang Guo

Yang Mingna as Huang Rong (wife of Guo Jing, chief of Beggars’ Sect)
Huang Rong

Christopher Lee as Huang Yaoshi (Huang Rong’s father, The Five Greats of Eastern Heretic)
Christopher Lee

Rachel Momo as Guo Fu (eldest child of Guo Jing & Huang Rong, likes Yang Guo but marries Yelu Qi)
Guo Fu

Sophie Zhang as Guo Xiang (younger daughter of Guo Jing and Huang Rong, founder of the Emei Sect, likes Yang Guo)
Guo Xiang

Zhang Zhehan as Yelu Qi (second son of Mongolian Prime Minister Yelu Chucai, was in love with Wang Yangping but marries Guo Fu) & Yolanda Ma as Yelu Yan (sister of Yelu Qi, likes Yang Guo but marries Wu Dunru)
Zhang Zhehan

Zong Fengyan as Ouyang Feng (The Five Greats of Western Venom)
Ouyang Feng

Rong Yang as Mei Chaofeng (third disciple of East Heretic Huang Yaoshi)
Mei Chaofeng

Sarah Zhao (right) as Cheng Ying (disciple of Huang Yaoshi, likes Yang Guo but became his sworn sister)
Cheng Ying

Viann Zhang as Li Mochou (infamous third-generation disciple of Ancient Tomb Sect (Gumu Pai), senior disciple sister of Xiaolongnü)
Li Mochou

Sean Chen as Lu Zhanyuan (House of Lu, former lover of Li Mochou)
Lu Zhanyuan

Deng Sha as He Yuanjun (wife of Lu Zhanyuan, foster daughter of Wu Santong & Wu San Niang)
He Yuanjun

Yoki Sun as Lu Wushuang (daughter of Lu Zhanyuan & He Yuanjun, she is crippled, likes Yang Guo)
Lu Wushuang

Qiu Xin zhi as Gongsun Zhi (wants to marry Xiao Longnu)
Gongsun Zhi

Wu Jingjing as Gongsun Lue (daughter of Gongsun Zhi & Qiu Qianchi, likes Yang Guo)
Gongsun Lue

Zhu Zi Xiao as Hu Bilie (Mongolian prince, grandson of Ghenghis Khan)
Zhu Zi Xiao

Kevin Yan as Wang Chongyang (The Five Greats of Central Divine, loves Lin Chaoying)
Wang Chongyang

Michelle Dong as Lin Chaoying (founder of the Ancient Tomb Sect, loves Wang Chongyang)
zanilia zhao

Zanilia Zhao as Mu Nianci (Yang Guo’s mother)
Mu Nianci

Teaser / Trailer – English subtitle

TOO Silly filming!

Opening – 浩瀚 (Hao Han) by Jason Zhang – Yang Guo looks soo… nice when he has his white side hair.

OST – 问世间 (Wenshi Jian) by Sean Chen

The Romance of the Condor Heroes 2014 Part 1 English

Watch The Romance of the Condor Heroes 2014
English 1-31, Thần Điêu Đại Hiêp 2014 , Indonesian Subtitles, Thai

The Condor Heroes Trilogy
The Romance of the Condor Heroes 2014 starring Chen Xiao as Yang Guo and Michelle Chen as Xiao Longnu is the second part to the Condor Heroes trilogy series. The first part is, The Legend of Condor Heroes, followed by The Return of the Condor Heroes, and last is The Heaven Sword and Dragon Saber.

Here are other television adaptations of The Condor Heroes.
Part 1Legend of the Condor Heroes (2008), Legend of the Condor Heroes (2003)
Part 2The Romance of the Condor Heroes 2014, The Return of the Condor Heroes (2006), The Return of the Condor Heroes Singaporean TV Series (1998)
Part 3New Heaven Sword & Dragon Sabre 2009, Heavenly Sword and Dragon Sabre 2003

Yang Guo is the main lead character in The Romance of the Condor Heroes 2014. He is the son of Yang Kang & Mu Nianci from Legend of the Condor Heroes part 1. Yang Guo’s name was given to him by Guo Jing. He named the baby boy “Guo”, which means “wrong” or “fault”, and gave him a courtesy name “Gaizhi”, which means “to correct”. Guo Jing hopes that Yang Guo would redeem his family’s honour, which had been tarnished by Yang Kang’s past actions, and promised Mu Nianci that he will teach Yang Guo martial arts when the boy becomes older. Just a interesting note, Yang Guo name is a combination of Yang from his father Yang Kang and Guo from Guo Jing. Yang Guo became an orphan at age 11 when his mother died. In Romance of the Condor Heroes the story will focus more on Yang Guo. Yang Gou will meet Guo Jing & Huang Rong and begin his most famous love story with Xiao Longnu. Oh, and Yang Guo looks nice when he has his side white hair.

Who is Xiao Longnu?
Xiao Longnu her name translated to English means ‘little dragon girl’ is a disciple of Lin Chaoying. Xiao Longnu was an orphan and abandoned as an infant outside Chongyang Palace ( Quanzhen Sect) by an unknown figure. Her cries broke the silence of the night and drew the attention of Quanzhen’s priests. Before they could decide what to do with the baby girl because the sect does not accept female members, a middle-aged woman called Granny Sun appeared and took Xiaolongnü away to the nearby Ancient Tomb. She was raised by Lin Chaoying’s disciple, and became the third generation disciple of the secret Ancient Tomb Sect (Gumu Pai). Xiao Longnu is known to be the most beautiful women in the wuxia world, her alluring mysterious beauty is so captivating, that anyone (female and male) who gaze at her will be locked still on her beauty.

The Ancient Tomb Sect is a kung fu school founded by Lin Chaoying. All the disciples of Ancient Tomb sect are females, the kung fu of this Sect is elegant, graceful, light, beautiful and appears harmless to outsiders. Xiao Longnu grew up alone and never had any contact with the outside world. She was taught that men are all evil and not trustworthy and not too have any emotional feelings for the human world. She always wears white symbolizing her purity and innocence since she was untainted by the outside world during her years in the Ancient Tomb.

It is known in the media by netizens that Taiwanese actress Michelle Chen role to play Xiao Longnu received a lot of criticism from people. Many people have propagated that Michelle Chen’s face is too chubby for the role of Xiao Longu. Do you agree? I have watched many of the adaptations of The Condor Heroes, and seen many Xiao Longnus. Xiao Longnu has always had a beautiful young face than her true age, like she suppose to look younger than Yang Guo and more powerful than him. Xiao Longnu’s beauty is supposedly mysterious, because she has always lived in the Ancient Tomb Sect and has never been to the outside world. When she appears outside to the world for the first time, people would be enchanted by her mystical beauty along with many of her powerful and dangerous moves, Long Sash of Gold Bells, attacking people with the sashes of her sleeves. Chinese beauty is idealized and perceived differently by people and you can say Michelle Chen is not ugly. She is just not in the eyes of people the idealized beauty accepted for Xiao Longnu.

Well, she is not giving up her role. Michelle Chen is not overpowered by the ridicules and insults and continues to accept her role, and why? Michelle Chen have responded on her Weibo saying, “I am the one who wanted to take on the Little Dragon Girl role. Who defines the rules for her looks. It’s a new interpretation.” Michelle Chen almost considered suicide because of the criticism from netizens for the role of Xiao Long Nu. She attended a charity event for anti-depression in Taipei, Taiwan on May 25, 2014. full source

Seriously, are you watching the series and when your eyes are fixed on Michelle Chen, you are wondering, “when does she look beautiful?”, most of the time just waiting for her to capture your eyes on the most prettiest girl that you’ve see in the drama, like everyone says she is when they first set their eyes on her. She is suppose to attract our attention on her enchanting beauty on first sight, like Xiao Longnu is described in the novel. When Xiao Longnu first appears, her presence is first known to people by her alluring mysterious beauty.

I don’t hate Michelle Chen, and I think she looks pretty good in her new role in an upcoming new wuxia series, The Legend of Qin 2015, but she is an odd casting choice for Xiao Longnu, just simply because she cannot portray Xiao Longnu’s beauty. She just looks awkward most of the time. I also think she doesn’t look good paired together with Chen Xiao. The other female cast would of been a better choice for Xiao Longnu. There are also news of a new film remake of Legend of the Condor Heroes.

The Romance of the Condor Heroes 2014 first broadcast on December 3, 2014 on Hunan Satellite TV.

Latest News
* Li Yifei (Crystal Liu) is voted top most favarable Xiao Longnu & Huang Xiaoming as Yang Guo!
* Chen Xiao in Legend of Ban Shu (2015), Song in the Clouds (2015), The Three Heroes & Five Gallants (2015).
* Michelle Chen & Lu Yi in The Legend of Qin (2015) .
* Michelle Dong & Qiao Zhen Yu in Xue Hua Nu Shen Long (2003).

Get the full collection of The Condor Heroes DVD
Condor Hero – $19.99 – $89.99 / English Subtitles

Michelle Chen as Xiao Longnu in The Romance of the Condor Heroes 2014
Michelle Chen

Liu Yifei (安风) as Xiao Longnu in Return of the Condor Heroes 2006
Liu Yifei

Carman Lee as Xiao Longnu in The Condor Heroes 1995
Xiao long nu

Share your thoughts!Download The Romance of the Condor Heroes Album

* Cambodia * Indonesia * Malaysia * Philippines
* Singapore * Thailand * USA * Vietnam

Free download
相思引 – Dong Zhen
* press down arrow to download mp3 *