the spirit of the sword

The Spirit of the Sword (2007)

Title: The Spirit of the Sword (2007)
Broadcast Date: January 2, 2008
English Subtitles: Yes

Chinese Title: Huan Hua Xi Jian Lu / 浣花洗剑录
Vietnamese Title: Hoán hoa tẩy kiếm lục
Genre: Martial Arts
Episodes: 40
Language: Mandarin
Country: China

The Spirit of the Sword Original Soundtrack
1. Zhong Dian Zhan (终点站) by Nicholas Tse (谢霆锋)
2. Cai Bu chu de ni (猜不出的你) by Annie Shizuka Inou (伊能静)

Cast
Nicholas Tse (谢霆锋) as Huyan Dazang (son of Huo Feiteng Yu & Bai Yan Zhu, Bai Yu’s brother)
Gillian Chung (钟欣桐) as Zhu Er (Huyan Dazang’s love)
Qiao Zhenyu (乔振宇) as Fang Baoyu (son of Hou Yuan Yu & Bai Yan Zhu, Huyan Dazang’s brother)
Annie Shizuka Inou (伊能静) as Tuo Chen Jun Zhu (princess)
Reny Yang Rui (杨蕊) as Ben Yue (Fang Bao Yu’s love)
Patrick Tam (谭耀文) as Ziyi Hou (Hou Yuan’s young brother, Baoyu’s uncle)
Zhao Hongfei (赵鸿飞) as Mu Lang Shen Jun
Zhou Li (周莉) as Bai Yan Zhu (Dazang & Baoyu’s mother)
Ji Chun Hua (计春华) as Bai San Kong (Bai Yan Zhu’s father, Baoyu’s grandfather)
Xu Xiangdong (徐向东) as Wang Dian
Dong Zhihua (董志华) as Jin Zuyang
Shao Bing (邵兵) as Huo Fei Teng (Bai Yan Zhu’s love, father of Huyan Dazang)
Bāoyuè lán (包月兰) as Wang Da Niang (Wang Dian’s mother, Zhu Er’s grandmother)
Meng He (孟和) as Li Zi Yuan
Tanjian Chang (谭建昌) as Hu Bu Chou

Reny Yang Rui as Ben Yue (Bao Yu’s love)
Ben Yue

OST – Dian Zhan (终点站) – Nicholas Tse

OST – Zhong Dian Zhan (终点站)

Cai Bu chu de ni (猜不出的你) – Annie Shizuka Inou

Part 1 English

Watch
English – https://youtu.be/OJqZnxNdcvs
Chinese – https://youtu.be/rTvmkhgOvoY
Hoán hoa tẩy kiếm lục – https://youtu.be/saBuJxDlXFY

Spirit Of The Sword is adapted from the novel by Gu Long’s novel ‘Huan Hua Xi Jian Lu’. There is also a release of the film version of The Spirit of the Sword 2015. I would recommend you buy the DVD before it goes out of print.

* The Spirit of the Sword (DVD), Cantonese, Mandarin, English Subtitles, $39.88-$55.55, Ebay, buy it
* Yesasia, Chinese, Cantonese, English subtitles, $33.99

Original Soundtrack
Zhong Dian Zhan (终点站) – Nicholas Tse

Australia /
Indonesia /
Malaysia /
Singapore /
USA /