royalhighness

Royal Highness (2017) | First Trailer Release

Royal Highness (2017)

Chinese Title: 回到明朝当王爷之杨凌传 / Hui Dao Ming Chao dang wangye zhi yangling chuan
Genre: Historical Ancient Legend
Episodes: 40
Country: Mainland China
Language: Mandarin

Cast
Jiang Jinfu (蒋劲夫) as Yan Ling
Crystal Yuan Bingyan (袁冰妍) as Han You Niang
Wayne Liu Rui Lin (刘芮麟) as Zhu Hou Zhao/Zhengde
Ada Liu Yan (柳岩) as Cheng Qi Yun (Yan Ling’s concubines)
Cici Wang Zi Xuan (王紫璇) as Ma Lian Er (Yan Ling’s concubines)
Zhang Sifan (张思帆) as Wu Han Chao
Anita Wang Li Dan (王俐丹) as Yu Tang Chun (Yang Ling’s concubines)
Xuan Lu (宣璐) as Yongfu Gongzhu/Zhu Xiu Ning (Yang Ling’s concubines)
Allison Lin Yuxi (林予晞) as Gao Wen Xin (Yang Ling’s concubines)
Amy Chen Hao Yu (陈昊宇) as Tang Yi Xian
Dong Chun Hui (董春辉) as Wang Jing Long

Jiang Jinfu as Yan Ling
Yan Ling

Crystal Yuan Bingyan as Han You Niang (Yan Ling’s first wife)
Han You Niang

Wayne Liu Rui Lin as Zhu Hou Zhao/Zhengde
Zhu Hou Zhao

Ada Liu Yan as Cheng Qi Yun (Yan Ling’s concubines)
Cheng Qi Yun

Cici Wang Zo Xuan as Ma Lian Er (Yan Ling’s concubines)
Ma Lian Er

Zhang Sifan as Wu Han Chao
Wu Han Chao

Anita Wang Li Dan as Yu Tang Chun (Yang Ling’s concubines)
Yu Tang Chun

Allison Lin Yuxi as Gao Wen Xin (Yang Ling’s concubines)
Gao Wen Xin

Amy Chen Hao Yu as Tang Yi Xian
Tang Yi Xian

Teaser/Trailer

Royal Highness stars Jiang Jinfu (The Legend of Qin) and is adapted from the novel, Hui Dao Ming Chao Dang Wang Ye (回到明朝当王爷) written by Yue Guan (月关). It looks like this will be my first television series that I will watch and see Jiang Jinfu with lots of wives. There is so many new Chinese television series that has completed filming but has not been given a broadcast date & this makes it more of a long wait for viewers. Royal Highness began filming in July 2016 and is set to broadcast in 2018, there is still no confirm date yet, more info coming.

Release Date: 2018