perfect couple 2014

Perfect Couple (2014)

Perfect Couple (2014)

Chinese Title: Jin Yu Liang Yuan 金玉良缘
Genre: Romance Comedy
Director: Huo Jianhua 黄祖权
Episodes: 45
Country: China
Language: Mandarin

Cast
Wallace Huo Jian Hua (霍建华) as Jin Yuanbao
Tang Yan (唐嫣) as Yu Qilin
Wayne Wang Yang (王阳) as Liu Wenzhao (Jin Yuanbao’s cousin)
Gong Mi (贡米) as Jiang Xiao Xuan
Huang Ming (黄明) as Gu Chang Feng
Vivian Wu Jun Mei (邬君梅) as Liu Ruyue (Jin Yuanbao’s mother)
Fan Hao Lun (樊昊仑) as E’gui (Jin family’s bodyguard)
Yu Jing Qiao (于婧巧) as Xiaoyu Qilin
Lu Yi (陆毅) as Da Huangzi (prince)
Jia Qing (贾青) as Chu Chu

jin yuanbao

Jia Qing as Chu Chu
chu chu

好时光

Watch
Chinese – https://youtu.be/b7FIPwlWOGM
Spanish dailymotion – http://dai.ly/x3s3qrx

During the Ming Dynasty, Yu Qi Lin came to the capital with her foster mother’s token, alone. She ran into arrogant young master Jin Yuan Bao, son of the Jin family. Yu Qi Ling accidentally marries Jin Yuan Bao under a false identity. Jin Yuan Bao, a handsome and rich young master is forced to get married to a girl he doesn’t even know. The bride runs away before the night of the wedding, instead, the witty Yu Qi Ling becomes the fake bride because of a hidden reason.

This title use to have English subtitles on Drama Fever but has been taken off, I don’t know the reason, & the only English subtitles on Youtube but rather poor quality, is also sold on Ebay with English subtitles.

* Perfect Couple (DVD), English subtitle, $51.98, @ Ebay
@ Yesasia, $60.99, Mandarin

Premiere Date: April 21, 2014

Star Birthday
Jia Qing (Chu Chu) – November 2, 1986 (31)

Original Soundtrack
1. Hao shi guang (好时光) – Artist: Huo Jian Hua (霍建华) & Ding Dang (丁当)
Follow us for OST & download info!