martial universe

Martial Universe (2017)

Martial Universe (2017)

Chinese Title: 武動乾坤 (Wu Dong Qian Kun)
Director: Zhang Li (张黎)
Genre: Fantasy Novel
Episodes: 60
Country: China
Language: Chinese

Cast
Yang Yang (杨洋) as Lin Dong
Crystal Zhang Tian Ai (张天爱) as Ying Huan Huan
Chun Wu Zun (吴尊) as Lin Lang Tian
Wang Li Kun (王丽坤) as Ling Qing Zhu
Shi Xiao Long (释小龙) as Lin Yan (Lin Dong’s brother)
Ada Liu Yan (柳岩) as Mu Qian Qian
Suo Xiao Kun (索笑坤) as Lin Diao (Lin Dong’s brother)
Dong Qing (董晴) as Lin Qing Tan (orphan, Lin Dong’s sister)
Yang Haoyu (杨皓宇) as Yan Dashi
Li Xin Liang (李昕亮) as Teng Lei
Xiao Si Qin Gao Wa (小斯琴高娃) as Xuan Su

Yang Yang as Lin Dong
Lin Dong
Lin Dong

Crystal Zhang Tian Ai as Ying Huan Huan
Ying Huan Huan

Chun Wu Zun as Lin Lang Tian
Lin Lang Tian
Lin Lang Tian

Wang Li Kun as Ling Qing Zhu
Ling Qing Zhu
 Ling Qing Zhu

Shi Xiao Long as Lin Yan (Lin Dong’s brother)
Lin Yan
Lin Yan

Ada Liu Yan as Mu Qian Qian
Mu Qian Qian

Suo Xiao Kun as Lin Diao (Lin Dong’s brother)
Lin Diao

Dong Qing as Lin Qing Tan (orphan, Lin Dong’s sister)
Lin Qing

Li Xin Liang as Teng Lei
Teng Lei

Yang Haoyu as Yan Dashi
Yan Dashi

Martial Universe is adapted from the Xianxia novel by Tian Can Tu Dou (天蚕土豆) and begins filming in November 2016 and is expected to broadcast in 2017. Follow us on twitter for new updates.

Release Date: 2017

Star Birthday
Shi Xiao Long (Lin Yan) – January 6, 1988 (29)