legend of zu 2

The Legend of Zu 2 (2017)

The Legend of Zu 2 (2017)

Chinese Title: 蜀山战纪2踏火行歌
Thai Title: ศึกเทพยุทธภูผาซู 2
Genre: Fantasy
Director: Huang Weijie, Nicky Wu, Liu Xiao Feng
Episodes: 48
Country: China
Language: Mandarin

Cast
Fortuna Yu Tian Er (雨婷儿) as Yu Ying Nan
Chen Zhe Yuan (陈哲远) as Yu Ying Qi
Liu Yi Tong (刘一曈) as Qi Ling Yun
Nie Zi Hao (聂子皓) as Bai Gu Yi
Nicky Wu Qi Long (吴奇隆) as Xiao Yue
Liu Si Tong (刘思彤) as Sha Yan Hong
Wei Lai (卫莱) as Qing Nang
Huang Shi Chao (黄世超) as Tian Yi
Li Hao (李豪) as Mi Chen
Wu Hua Xin (吴华新) as Que Ying
Yu Yue (余玥) as Bi Wu
Fan Shao Huang (樊少皇) as Da Zhi Huang
Wang Peng Xuan (王鹏轩) as Mo Bufan

Fortuna Yu Tian Er as Yu Ying Nan
Yu Ying Nan

Chen Zhe Yuan (陈哲远) as Yu Ying Qi
Yu Ying Qi

Nicky Wu Qi Long as Xiao Yue
Xiao Yue

Liu Yi Tong as Qi Ling Yun
Qi Ling Yun

Nie Zi Hao as Bai Gu Yi
Bai Gu Yi

Wang Peng Xuan as Mo Bufan
Mo Bufan

The Legend of Zu 2 is the sequel to the series Legend of Zu 2015. Wow, I think part 2 is going to be more exciting to watch just because I like seeing new actors and actresses. The Legend of Zu 2 will cast four main new young actors. Fortuna Yu Tian Er, as the main female lead Yu Ying Nan, & Chen Zhe Yuan as the male lead as Yu Ying Qi. It also star new actors Liu Yi Tong & Nie Zi Hao. This is also Chen Zhe Yuan first costume drama. The Legend of Zu 2 begin filming in December 2016 and is almost near completion it is expected to release in 2017-2018, follow us for new updates.