Legend of the Dragon Pearl

Legend of the Dragon Pearl (2017) | Broadcasting

Legend of the Dragon Pearl (2017)

Legend of the Dragon Pearl

Chinese Title: Longzhu chuanqi / 龍珠傳奇
Vietnamese Title: Long Châu Truyền Kỳ
Genre: Romance
No. of Episodes: 62
Country: China
Language: Mandarin

Original Soundtrack
1. tiandi mei jian (天地眉间) – Artist: Chang Shi Lei (常石磊)
2. Banshi zhen yishi shang (半世真一世伤) – Artist: Jason Jian Hong Yi (简弘亦)
3. Ming Zhu (明珠) – Artist: Isabelle Huang Ling (黄龄)

Cast
Yangzi (杨紫) as Zhu Yihuan/Li Yihuan
Qin Jun Jie (秦俊杰) as Kangxi
Jennifer Shu Chang (舒畅) as Xue Qing Cheng/Shu Wanxin
Si Qin Gao Wa (斯琴高娃) as Tai Huang Taihou
Mao Zi Jun (茅子俊) as Zhu Ci Xuan/Li Jian Qong
Han Cheng Yu (韩承羽) as Ye Mo Sheng
Liu Xue Yi (刘学义) as Wu Ying Qi
Sun Wei (孙蔚) as Fan Qian Ying
He Zhong Hua (何中华) as Li Ding Guo/Li Defu
Lu Xing Yu (卢星宇) as Suo E’tu

Yangzi as Zhu Yihuan/Li Yihuan
Zhu Yihuan

Qin Jun Jie as Kangxi
Kangxi

Teaser/Trailer

Ming Zhu – Isabelle Huang Ling

tiandi mei jian – Chang Shi Lei

Watch
Chinese – https://youtu.be/zEBUbgdIpaE

Legend of the Dragon Pearl is the story of the ill-fated romance between Zhu Yi Huan (Yangzi), the last princess of the Ming Dynasty and Kangxi (Qin Jun Jie), the young emperor of the Qing Dynasty. Oh, Thank goodness for the English sub trailer, and after seeing some funny scenes from Yangzi & Qin Jun Jie, I really want to watch this cuz it makes me smile. Yangzi will also star in Legend of Madame White Snake 2017. Legend of Dragon Pearl is set to broadcast in May 8, 2017 on Anhui TV, follow us on twitter for new updates and OST download info.

Please help get this title license & sub into English subtitles. click; https://vikiinc.wufoo.com/forms/title-request-form/. You can also get Viki Pass, 7 Days Free Trial, Cancel Anytime! – Watch Korean Dramas, HD Quality, More Than 200 Subtitles, Ad Free, Subscribe to Viki Pass, 7 Days Free Trial, Cancel Anytime! – Watch Korean Dramas, HD Quality, More Than 200 Subtitles, Ad Free

Broadcast Date: May 8, 2017

Star Couple
Yangzi (杨紫) Qin Jun Jie (秦俊杰)

Original Soundtrack Download
1. tiandi mei jian (天地眉间) – Chang Shi Lei
Follow us on twitter for download info