heros dream

Hero’s Dream (2018) | First Trailer

Hero’s Dream (2018)

Chinese Title: Tianyi zhi qentianbao jian / 天意之秦天宝鉴
Genre: Fantasy
Director: Ding Yang Guo 丁仰国
Episodes: 36
Country: Mainland China
Languange: Mandarin

Original Soundtrack
1. Zi Cheng Yipai (自成一派) – Artist:

Cast
Ou Hao (欧豪) as Han Xin
Karina Hai Ling (海铃) as Qian Xiaofang
Qiao Zhen Yu (乔振宇) as Ying Zheng (emperor)
Andy Zhang Dan Feng (张丹峰) as Liubang
Li Yu Xuan (李雨轩) as Zhang Liang
Leon Li Gan (李感) as Xiao He
Tim Yu Ji Wei (于济玮) as Xiangyu
Tiffany Tang Yan (唐嫣) as Nu Xi
Ray Zhang Rui (张睿) as Jingke
Sun Zhen Ni (孙珍妮) as Tianyi
Tian Yi Tong (田依桐) as Yi Ji
Chen Jin Ru (陈瑾如) as Mo Wu
Yu Jian (余戬) as Zi Ying (king of Qin)
Mi Lu (米露) as Lu Hou
Huang Xing Yuan (黄星羱) as young Han Xin

Ou Hao as Han Xin (King of Chu who served as military general for Liu Bang)
Han Xin

Karina Hai Ling as Qian Xiaofang
qian xiaofang

Qiao Zhen Yu as Ying Zheng (emperor)
ying zheng

Andy Zhang Dan Feng as Liubang
Liubang

Li Yu Xuan as Zhang Liang
zhang liang

Leon Li Gan as Xiao He
Xiao he

Tiffany Tang Yan as Nu Xi
nuxi

Ray Zhang Rui as Jingke
Jingke

Tian Yi Tong as Yi Ji
yi ji

Chen Jin Ru as Mo Wu
Mo Wu

Mi Lu as Lu Hou
Lu Hou

Trailer

This is a web drama series based on the science fiction novel Tian Yi (天意) Heaven’s Will, written by Qian Li Fang (钱莉芳). The story is set during the end of the Qin dynasty and founding of the Han dynasty, which will feature a mixed of sci-fi and martial arts fantasy set in historical China. Filming began in March 30, 2017 and completed in August 2017, it is set to broadcast in early 2018.

Premiere Date: 2018