braveness of the ming

Braveness Of The Ming (2016)

Title: Braveness Of The Ming (2016)

Chinese Title: Jin Yi Ye Xing / 锦衣夜行
Vietnamese Title: Cẩm Y Dạ Hành
Genre: Martial Arts
Episodes: 60
Country: China
Language: Mandarin

Cast
Zhang Han (张翰) as Xia Xun/Yang Xu
Park Min Young (朴敏英) (박민영) as Xie Lu Ti/Xie Yufei (wife of Xia Xun)
Jeremy Xu (徐正曦) as Xi Men Jing (Jin Yi Wei)
Shawn Wei (魏千翔) as Ji Gang (Jin Yi Wei, sworn brother with Xia Xun)
Guo Zi Qian (郭子千) as Peng Zi Qi (daughter of Qing Zhou Peng)
Song Yan Fei (宋妍菲) as Xu Miao Jin/Xu Ming Er (Yan Wang Zhu’s sister, fourth daughter of Wei Xu Da, likes Xia Xun)
Liu Zhang De (刘长德) as Luo Ke Di (Jin Yi Wei)
Hao Zejia (郝泽嘉) as Bai Yi Xia (Jin Yi Wei)
Huang Zi Xi (黄梓熙) as Su Ying
Howie Huang (黄文豪) as Zhu Yuan Zhang (founding emperor of the Ming dynasty)
Chen Hao (陈昊) as Zhu Di (fourth son of Zhu Yuan Zhang, emperor)
Maggie Siu (邵美琪) as Xu Huang Hou
Li Yao Jing (李耀景) as Feng Xi Hui (Jin Yi Wei)
Qu Zhe Ming (曲哲明) as Zhu Gaoxu (second son of Zhu Di)
Zhang He (张赫) as Zhu Yun Wen (Zhu Yuan Zhang’s grandson)
Janice Wu Qian (吴倩) as Tang Sai Er
Zhao Chong Yue (赵崇越) as Xu Zeng Shou (son of Xu Da)
Wang Xiu Zhu (王秀竹) as Xiao Ying
Huang Zi Xi (黄梓熙) as Su Ying
Zhang He (张赫) as Zhu Yunwen (emperor)
Sophie Zhang Xue Ying (张雪迎) as Sun Miao Ge
Wang Guan (王冠) as Zhang Shi San (Jin Yi Wei)
Lion Lai Yi (赖艺) as Meng Tian

Zhang Han as Xia Xun (‘Jin Yi Wei’ Silk Guard secret imperial bodyguards of the Ming Emperor)
Xia Xun

Park Min Young as Xie Yufei (wife of Xia Xun)
Xie Yufei

Jeremy Xu as Xi Men Jing (Jin Yi Wei)
silknight

Shawn Wei as Ji Gang (Jin Yi Wei, sworn brother with Xia Xun)
Ji Gang

Guo Zi Qian as Peng Zi Qi (daughter of Qing Zhou Peng)
Peng Zi Qi

Song Yan Fei as Xu Miao Jin/Xu Ming Er (Yan Wang Zhu’s sister, fourth daughter of Wei Xu Da, likes Xia Xun)
Ming Er

Hao Zejia as Bai Yi Xia (Jin Yi Wei)
Bai Yi Xia

Maggie Siu as Xu Huang Hou
Xu Huang Hou

Liu Zhang De as Luo Ke Di (Jin Yi Wei)
Luo Ke Di

Janice Wu Qian as Tang Sai Er
Tang Sai Er

Qu Zhe Ming as Zhu Gaoxu (second son of Zhu Di)
Zhu Gaoxu

Wang Xiu Zhu as Xiao Ying
Xiao Ying

Huang Zi Xi as Su Ying
Su Ying

Zhang He as Zhu Yunwen (emperor)
Zhu Yunwen

very exquisite detailed sword and Jade Seal of Jinyi Wei
Jinyi Wei

Lion Lai Yi as Meng Tian
Meng Tian

Trailer

If you don’t already know Park Min Young is a South Korean actress and this is her first role in a Chinese television drama. She will portrays Xie Yu Fei who is Xia Xun (Zhang Han) love interest and future wife. Braveness of the Ming is based on the novel Jin Yi Ye Xing (Silk Night) (锦衣夜行) written by Yue Guan (月关). It tells the story of Xia Xun (Zhang Han) who becomes a ‘Jinyi Wei’ translated meaning brocade-clad guards who are the highest secret imperial bodyguards set up by Emperor Zhu Yuanzhang during the Ming dynasty.

Spoiler Alert! Shawn Wei characters Ji Gang is a member of the Jin Yiwei and the sworn brother of Xia Xun. He is suppose to be a kind-heated guy in the drama but after many hearts broken he becomes the villain.

In media news there are rumors of Zhang Han and girlfriend Guli Nazha (Fighter of the Destiny) planning on getting married. Before Zhang Han got together with Guli Nazha he was with actress Zheng Shuang (Swords of Legends).

Braveness of the Ming was scheduled to broadcast on November 13, 2016 on Hunan TV but has been postponed. Because of the ban of Korean actors & actresses in Chinese entertainment in China this drama has been affected and there is news that this is till ongoing and not known when it will ever be release. More info coming soon follow us for new updates and download info.

Release date: TBD